0 Productes
Podeu arrosegar amb el ratolí per veure la resta d'imatges
PAVICAM 305
Pavicam 305 és una imprimació per a terres, parets i sostres de formigó o guix en locals amb poca ventilació o amb limitacions en l'ús de dissolvent com en hospitals, escorxadors, escoles i indústria alimentària en general.
Capa segelladora i d'ancoratge en sòls industrials a força de conglomerats asfàltics.
Imprimació per a sistemes epoxi ciment o ciments autonivellants.
Quantitat :