0 Productes
Podeu arrosegar amb el ratolí per veure la resta d'imatges
PAVICAM 303
Pavicam 303 és una imprimació transparent epoxi adducte sense dissolvent 100% sòlids dissolvent de dos components. Per al segellat i consolidació de superfícies horitzontals i verticals interiors o exteriors de formigó en paviments, formigó estructural, parets, pilars, etc.
En aparcaments, ponts, murs prefabricats, exteriors de dipòsits, etc.
Quantitat :
 • Descripció
 • Descarregar PDF

  • Producte sense dissolvent.
  • Penetra per capil·laritat.
  • Pot aplicar en formigons amb un nivell alt d'humitat.
  • Incrementa i millora les resistències mecàniques del formigó
  • Redueix la humitats per capil·laritat
  • Capa base per a sistemes epoxi - poliuretà.